Portal Turystyczny Słoneczna Polska

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.

Urząd Gminy Potęgowo - Województwo Pomorskie
WWW: http://www.potegowo.pl
e-mail: sekretariat@potegowo.pl
ul.Kościuszki 5,
76-230 Potęgowo
tel.: (59)-811-50-72
fax: (59)-811-50-72

Informacje podstawowe i historia
HERB Urząd Gminy PotęgowoGmina Potęgowo leży we wschodniej części powiatu słupskiego przy trasie komunikacyjnej Berlin - Szczecin - Gdańsk - Kaliningrad.

Odległość od Gdańska ok. 100 km, od Lęborka ok. 20 km, od Słupska ok. 30 km. Podzielona jest na 25 sołectw i ma charakter typowo rolniczy. Gmina od wschodu graniczy z gminami: Nowa Wieś Lęborska i Cewice, od południowego wschodu z gminą Czarna Dąbrówka, od południowego zachodu z gminą Dębnica Kaszubska, od zachodu z gminą Damnica, a od północy z gmina Główczyce.

Gmina Potęgowo leży w dorzeczach rzek Łeby i Łupawy, których koryta tworzą w niektórych miejscach naturalna granicę. Gmina Potęgowo należy do Związku Gmin Wiejskich RP, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.
Gminne Święto Plonów
Gminne Święto Plonów
Dożynki
Dożynki
Potęgowo Plener
Potęgowo Plener

Województwo Pomorskie
Powiat słupski
Powierzchnia 227,92 km²
Liczba Ludności 7 135
Gęstość Zaludnienia 31,3 osób/km²

Turystyka - walory przyrodnicze, atrakcje, zabytki

1. Runowo – założenie pałacowo - parkowe
XVIII-wieczny pałac oraz zabytkowy park z fontanną położony w niedaleko miejscowości Runowo, 7 km od Potęgowa, na trasie Słupsk-Gdańsk. Obecnie – Pałac Pod Bocianim Gniazdem - Ośrodek wypoczynkowy - przygotowany na całoroczne przyjęcie 100 dzieci i młodzieży. Organizowane są zimowiska, białe szkoły, zielone szkoły, kolonie indiańskie, traperskie, obozy jeździeckie - jazda konna, plenery rzeźbiarsko - malarskie itp. W pobliżu zlokalizowana jest stadnina koni, XIII wieczne grodzisko i liczne miejsca wykopalisk. Śródleśne jeziorko i liczne potoki stanowią idealne schronienie dla dzikiej zwierzyny.

2. Młyn wodny w Poganicach
Młyn o napędzie wodnym został zbudowany w stylu neogotyckim prawdopodobnie około połowy XIX wieku. Architekt nieznany. Zleceniodawcą budowy i właścicielem był prawdopodobnie ówczesny posiadacz majątku Hermann Rieck.
Budynek zbudowano na planie prostokąta. Obiekt jednokondygnacyjny, ze strychem w skrzydle północnym, nakryty dachem dwuspadowym, z podcieniem - w rzucie poziomym prostokątnym, nakrytym dachem w kształcie półwalca
i rampą betonową przed elewacją frontową.

3. Zespół dworsko-parkowy w Poganicach
Dwór murowany z 1896 roku, wybudowany w stylu eklektycznych willi podmiejskich. Usytuowany jest na najwyższym punkcie wzniesienia, około 78 m n.p.m., w zakolu rzeki Łupawy. Otoczony parkiem o wiejskim charakterze krajobrazowym, przechodzących w las, zwany niegdyś „lasem poganickim” od zachodu łączy się ze zboczem doliny rzeki.

4. Zespół dworsko – parkowy w Czerwieńcu
Dwór murowany z połowy XIX wieku. Klasycystyczny, piętrowy, z dobrze zachowanymi detalami architektonicznymi
i wystrojem wnętrz. Wzdłuż tylnej elewacji budynku biegnie droga gruntowa prowadząca w stronę drogi Redkowice – Głuszyno. Budynek wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta rozwiniętego wzdłuż osi północno-zachodniej – południowo-wschodniej, z symetrycznymi, piętrowymi ryzalitami bocznymi w elewacji frontowej i tylnej, dwutraktowy
z holem głównym na osi poprzecznej budynku oraz wąskim korytarzem na osi podłużnej.
Park krajobrazowy (2ha) założony na planie nieregularnego prostokąta. Graniczy z podwórzem gospodarczym
i łąkami. Między parkiem, a podwórzem gospodarczym położony jest dwór. W parku znajdują się trzy maleńkie stawy oddzielone od siebie groblami. Park składa się głównie z drzew liściastych.

5. Grapice – zespół pałacowo – folwarczny
Zespół pałacowo - folwarczny z przełomu XIX i XX wieku:
6. Zespół pałacowo-parkowy w Grąbkowie
Obiekt w obecnym kształcie powstał zapewne pod koniec XIX wieku na miejscu wcześniejszego, być może XVIII-wiecznego założenia pałacowego, którego pozostałością jest południowe skrzydło wieżowe i część fundamentów. Budynek wzniosła rodzina von Puttkamer.

7. Zespół pałacowo-parkowy w Karżnicy
Pałac wybudowany w stylu neoklasycystycznym w II połowie XIX wieku przez Puttkamerów. Obiekt położony
w północnej części wsi, po wschodniej stronie głównej drogi wiejskiej, w otoczeniu około 8 ha parku krajobrazowego.

8. Zespół pałacowo-parkowy w Głuszynie
Pałac został zbudowany około 1926 roku w stylu neoklasycystycznym częściowo na fundamentach XIX-wiecznego dworu, po którym zachowały się piwnice i klatka schodowa (w skrzydle wschodnim). Zleceniodawcą i właścicielem rezydencji była prawdopodobnie rodzina Pollnau, która użytkowała go do końca II wojny światowej.
Pałac murowany, z cegły ceramicznej pełnej, na fundamentach kamiennych i kamiennym cokole w części przyziemnej, otynkowany. Dekoracja wykonana w tynku. Zachowana w dużej części pierwotna stolarka okienna  drzwiowa, kominek (w holu przy schodach), schody z balustradami i witrażowe okno na klatce schodowej.

9. Kościół w Skórowie
Kościół parafialny p.w. świętego Stanisława, murowany, zbudowany w 1859 roku. Koło kościoła znajduje się cmentarz. Po niemieckich grobach nie zachował się ślad, ponieważ kamienne pomniki posłużyły jako budulec do budowy płotu ogradzającego posesje kościoła.
Do końca XX wieku we wsi był zespół dworsko-folwarczny z XIX wieku, przebudowany w 1928 roku. Do dziś widoczne są jeszcze szczątki budowli folwarcznych

10. Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z otoczeniem w Łupawie
Kościół, dawniej ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki, parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pierwsza wzmianka pochodzi, aż z XIII wieku. Kolejne informują o pożarze świątyni w czasie wojny 30-letniej. W latach 60-tych XVII wieku został postawiony nowy kościół. Obecna bryła w stylu rokokowym datowana jest na lata 1767-1772. W remoncie z 1973 roku prawdopodobnie zmieniono górną część wieży (m.in. pokrycie dachu z gontu na łupek). Istniała inskrypcja wymieniająca fundatorów świątyni generała Filipa Wilhelma von Grumbkow i tajnego radcę Michała Ernsta von Boehn, a także mistrza murarskiego, który pracował przy jej wzniesieniu - Jan Gottfried. Podana była także data ukończenia budowy - rok 1772.


Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna "Dolina Rzeki Łupawy"
Początek ścieżki to obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Łupawa. Dalej trasa jej wiedzie obok rzeki Łupawy w górę jej biegu. Składa się z jedenastu punktów tematycznych. Orientacyjny czas pieszego zwiedzania ścieżki 2,5 godziny. Długość ścieżki 6 km. Ścieżka ukazuje walory rodzimej przyrody. Prezentuje rzadziej i częściej spotykane gatunki fauny i flory oraz zbiorowiska roślinne które związane są przede wszystkim z ekosystemami rzecznymi. Rzeka Łupawa o długości 98 km o bystrym górskim nurcie niespotykanym na Pomorzu, stanowi niezwykle atrakcyjną trasę spływów kajakarskich.

Ścieżka ta zlokalizowana jest wzdłuż drogi biegnącej przez las łączącej miejscowość Poganice i Łupawa. Na linii trasy ustawione zostały 4 repliki domków neolitycznych wykonanych w technice drewnianych bali z zastosowaniem gliny jako materiału wypełniającego. W środku trasy można podziwiać grobowce megalityczne w postaci ułożonych najczęściej na planie trapezu, koła dużych kamieni. Na ścieżce promowany jest nowy sport Nordic Walking czyli „chodzenie z kijami”.

Ścieżka historyczno – rekreacyjna „Szlakiem dziedzictwa kulturowego Gminy Potęgowo” została objęta patronatem honorowym Jarosława Sellina, wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 21.06.2006 roku na trasie ścieżki ustanowiony został przez Andrzeja Olecha lat 47 i Bogusława Trzasko lat 30 rekord świata w 12 godzinnym marszu Nordic Walking.Geografia
Gmina leży we wschodniej części powiatu słupskiego przy trasie komunikacyjnej Berlin - Szczecin - Gdańsk - Kaliningrad. Odległość od Gdańska ok. 100 km, od Lęborka ok. 20 km, od Słupska ok. 30 km. Podzielona jest na 25 sołectwa i ma charakter typowo rolniczy. Należy do Związku Gmin Wiejskich RP, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich. Gmina od wschodu graniczy z gminami: Nowa Wieś Lęborska i Cewice, od południowego wschodu z gminą Czarna Dąbrówka, od południowego zachodu z gminą Dębnica Kaszubska, od zachodu z gminą Damnica, a od północy z gmina Główczyce.

Gmina Potęgowo leży w dorzeczach rzek Łeby i Łupawy, których koryta tworzą w niektórych miejscach naturalna granicę. Na północnym wschodzie jest to rzeka Łeba a na południowym wschodzie rzeka Łupawa. W podziale na regiony fizyczno – geograficzne gmina Potęgowo leży w zdecydowanej większości w podprowincji Pobrzeży Południowo Bałtyckich w południowej części makroregionu Pobrzeże Koszalińskie. Prawie cały obszar gminy należy do mezoregionu Wysoczyzna Damnicka.
WSPÓŁRZĘDNE GPS
54.48420070264075 °N   17.48645782470703 °E

Warto Wiedzieć
Ukształtowanie terenu Gminy Potęgowo ma charakter równinny oraz lekko falisty. W lokalnych zagłębieniach występuje kilka małych jezior o powierzchni mniejszej od 10 ha. Największym wśród nich jest jezioro Darżyńskie. Na terenie gminy występuje również kilka użytków ekologicznych, w tym 3 bagna i 1 torfowisko o łącznej powierzchni przekraczającej 25 ha.
Informacje Dodatkowe

Gmina leży w północnej części regionu pomorskiego i jej klimat kształtowany jest w dużym stopniu pod wpływem Morza Bałtyckiego. Klimat charakteryzuje jednak duża zmienność warunków pogodowych, z powodu ścierania się wpływów klimatu morskiego i kontynentalnego.


Przyrodnicze obszary chronione zajmują na terenie gminy Potęgowo tylko niewielką część jej powierzchni - ok. 600 ha, co stanowi zaledwie 2,6 %. Do tych terenów należą część Obszaru Chronionego Krajobrazu “Fragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka”, 5 użytków ekologicznych i 1 rezerwat przyrody. Ochroną objęte są także 2 stanowiska przyrody nieożywionej oraz 15 pomników przyrody.


Lasy ochronne znajdują się w przeważającej części na stokach doliny Łupawy, Łeby oraz Pogorzelicy i zajmują obszar 1 800 ha, czyli ok. 31,5 % powierzchni wszystkich lasów znajdujących się na terenie gminy Potęgowo. Głównie są to lasy wodochronne, lasy glebochronne oraz lasy stanowiące ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowe.

Gospodarka
Powierzchnia gminy Potęgowo wynosi 227,92 km². Obszar ten stanowi 9,9% powierzchni powiatu słupskiego.
Jest to jedna z mniejszych obszarowo (7 miejsce) gmin wiejskich powiatu słupskiego.


Użytki rolne stanowią ponad 65% powierzchni całkowitej gminy, natomiast lasy 10%, co wskazuje na jej typowo rolniczy charakter.

Główną gałęzią produkcji jest rolnictwo, które w ostatnich latach bardzo dynamicznie się rozwija. Powstało wiele gospodarstw wyspecjalizowanych w jednym kierunku produkcji. Na terenie Gminy występuje wiele firm obsługujących branżę rolniczą. Kolejnymi gałęziami produkcji są przemysł odzieżowy.


Na terenie Gminy występuje wiele firm obsługujących branżę rolniczą między innymi Raiffeisen Agro - Technika Sp. z o.o. Raitech Potęgowo, która specjalizuje się w sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych. Kolejnymi gałęziami produkcji są przemysł odzieżowy reprezentowany przez firmę NFM Polska z Potęgowa, która produkuje umundurowanie wojskowe dla państw NATO. Kolejna firma z tej dziedziny jest firma P.P.H.U. Łupawia z Łupawy która produkuje elementy dla przemysłu włókienniczego.


© 2010-2011 SlonecznaPolska.pl
Słoneczna Polska
STRONA GŁÓWNA | KONTAKT | STRONY I REKLAMA NA PORTALU | ZALOGUJ DO USŁUG | REGULAMIN | . |

SlonecznaPolska.pl to Portal Turystyczny, w którym bardzo szybko odnajdziecie Państwo noclegi (hotele, pensjonaty, agoturystyka, apartamenty, pokoje gościnne, domki, ośrodki wypoczynkowe, wille, kwatery prywatne) oraz oferty aktywnego wypoczynku w każdym regionie Polski.
Jeżeli chcą Państwo aby Państwa obiekt noclegowy został zauważony - skorzystajcie z naszego serwisu.